சேக்ஸ் படம்

சேக்ஸ் படம்

நான் ஏன்  JEANCE  XFeeL  SEX LUBE அக்வா பயன்படுத்த  வேண்டும்?
யோனி ஜெல் எந்த பயம் இன்றி செக்ஸ் அனுபவிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எந்த வலியும் இன்றி உறவு செய்யலாம்  , சில்க்கி எண்ணம் மற்றும் மென்மையான தோல் மாய்ஸ்சரைசர். நீங்கள் எப்போதும் முதல் முறையாக  செக்ஸ் செய்வது  போன்று  அனுபவிப்பீர்கள். 18 முதல் 100 வயது  வரை பயன்படுத்த முடியும் . எந்த பாலியல் விளையாட்டுகும்  இந்த lube  பயன்படுத்தலாம். செக்ஸ் என்றால் JEANCE வேண்டும்.

XFeel அக்வா –  என்றால்  என்ன ?
ApplyInsideGel
நீர் சார்ந்த தனிப்பட்ட லூப்ரிகண்டுகள் நீங்கள் நீண்ட கால விளைவு மற்றும் மென்மையான ஸ்லிப்பரி(வழுக்கும்) விளைவை தருகிறது. இது மிகவும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் எளிதாக பேரின்பம் அடைய முடியும் .உடலுறவு வலி பற்றி கவலைப்படவேண்டாம் .சிறப்பாக மிக மென்மையான உடலுறவு அனுபவிக்க விரும்பும் மகளிர்க்கு ஜீன்ஸ் லூப் கண்டிப்பாக  தேவை. சுவிச்சர்லாந்து நதி ஓரம் இந்த லூப்  உருவாக்கப்பட்டவை.யோனி எந்த நேரமும் சில்க் மாதிரி வழ வழ என இருக்கும்.

எப்படி வாங்குவது?
ஆன்லைன் ஸ்டோர்கள், பெருவணிக வளாகங்கள் மற்றும் பார்மசி முன்னணி. FUN ஸ்டோர் ஆன்லைன் 
XFeelCoolPersonalLubricants
3581436-sexy-japanese-in-this-awesome-pic
Easy to Get Baby
goodtamil

எப்படி ஜீன்ஸ்  XFeel அக்வா -செக்ஸ் நேரத்தில் பயன்படுத்துவது?
உங்கள் கையில் Lube ஒரு சிறிய அளவு ஊற்ற வேண்டும் . ரொம்ப குளிர் தவிர்க்க நெருக்கமான பகுதியில் விண்ணப்பிக்கும் முன், உங்கள் கைகளில் அதை தேய்க்க வேண்டும் . செக்ஸ் பண்ணும் நேரத்தில்  XFeel உலர் ஆகிறது என்றால் தேவைப்படும் போதெல்லாம் இன்னும் யோனி உள்ள தேய்க்க வேண்டும் . இன்னும் இன்பம் அனுபவிக்க இன்னும் ஜெல் சேர்க்க மிகவும் நன்றாக இருக்கும் .
XFeelImportant
Pakistani-Girl-Nude-on-Beach-Big-boobs-6
ஆணுறைகளை மற்றும் செக்ஸ் பொம்மைக்கு  இணக்கமானது. மேலும் குத செக்ஸ்க்கு  பொருத்தமானது . நீங்கள் புணர்புழை செய்ய  நினைக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் இந்த ஜெல் பயன் படுத்த  முடியும்.
Xfeel Gel Aqua

For years now, many couples in India have been using home remedies like cooking oil as a sexual intercourse lubricant. There are, however, some drawbacks to such use, like possible weakening of condoms, stickiness, discomfort and increased risk of yeast infections.

Now, all of that is a thing of the past with a notable Health Product Release as the first manufactured in India sexual lubricant hits the market. It’s called Jeance and is considered by experts to be the very best in sexual lubricants.

indiasex4

Jeance is formulated in Switzerland and has been thoroughly tested where it was found to have no side effects.

Jeance lubricants are manufactured by a world-class pharmaceutical company and have special PH-balanced formulas that are ideal for keeping intimate areas free of any irritation and exceptionally moist at the same time.

The two new Jeance lubricants, Xfeel Aqua and Xfeel Cool, are manufactured with special cooling properties to best suit the high temperatures in India. Both products are simple to apply and doctor recommended both for foreplay and for sexual intercourse.

BestLube

 

Xfeel Gel cool

 

sexualgel13

 

 

Rumor has it that nothing comes close to Jeance sexual lubricants for their gentleness to sensitive skin plus heightened sexual pleasure and increased sensitivity.

Both Jeance Xfeel Aqua and Xfeel Cool are known to be non-sticky, silky smooth, fragrance-free and very gentle on hypersensitive skin. They also possess properties that prevent dryness, friction and irritation while also eliminating stress and pain and improving couples’ overall sex life.

The good news for couples is that there are absolutely no age restrictions on the use of these products. Even better news seems to be that Jeance lubricants have been extensively researched and successfully proven to be highly reliable products.

ci_006.jpg

Research for this Product Launch Write up found that the best method for buying Jeance lubricants is online www.kingscart.com .

The product is shipped to your door in discreet packaging. The website also includes excellent content for educating the public regarding sexual lubricants and their use with an extensive Q&A section on the subject.

 

இந்தியாவின்  முதல் செக்ஸ் லூப் .
 
இந்தியாவில் முதன்முறையாக ரிலீஸ் ஆகிறது  ஜீன்ஸ் XFeel  செக்ஸ் லூப்.
waterlube

     Buy Sexual Gel now...! With Secret Package